Η Ταυτότητά μας

Μια ομάδα κοινωνικά ευαίσθητων ανθρώπων με καινοτόμο και συνεργατικό πνεύμα ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της εποχής για μια νέα κουλτούρα επιχειρηματικής δραστηριότητας συμμετοχής, δράσης και αλληλεγγύης.

Το 2008 ιδρύσαμε μια Μη Κερδοσκοπική – Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τη διαμόρφωση όρων βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη συνύφανση κοινωνικών, οικονομικών κα περιβαλλοντικών παραγόντων.

Είναι μια δέσμευση ανθρώπων στην κοινωνική οικονομία και προσφορά.

Εμείς στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗεστιάζουμε τοπικά, αλλά και δικτυακά με συνέργειες και ανταλλαγή εμπειριών, δημιουργώντας έναν κύκλο αλληλεγγύης και ευθύνης.

Συμμαχούμε με τις ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας, της πολιτικής και της επιστήμης, που συμβαδίζει με τα συλλογικά μας όνειρα.

Μέσα από τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και ομάδες, με κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις πολιτών, αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες για:

  • Ενημέρωση και προτροπή των πολιτών και των φορέων στην υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.
  • Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Συνοχής.
  • Αντιμετώπισης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων.
  • Ανάπτυξη της κοινωνικής & πράσινης οικονομίας.
  • Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, των Δήμων και της Δημόσιας Διοίκησης, σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από ειδικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις, διεθνείς συναντήσεις και εκδηλώσεις.
  • Μελέτη και έρευνα των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και θεμάτων τοπικής ανάπτυξης.
  • Διοργάνωση διεθνών και ελληνικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που στηρίζουν και προωθούν την απασχόληση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
 

     Ετήσιοι Απολογισμοί

Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων και την προώθηση πολιτικών για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αποτυπώνεται και στους Απολογισμούς της εταιρίας.

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

pdfΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009-2011