Αγρίνιο - Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους κοινωνικά ασθενέστερους, υλοποιώντας το έργο “Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου”, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ενισχύονται και δημιουργούνται: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής, Δομή Παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου & Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για την κάλυψη της θέσης με κωδ. 501 στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Προκήρυξη 3 θέσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων έως 23/11/2016

pdfΠροκήρυξη Θέσεων

pdfΈντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη 3 θέσεων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Προκήρυξη πέντε (5) ατόμων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

Υποβολή Αιτήσεων έως 12/7/2016

pdfΠροκήρυξη Θέσεων

pdfΈντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη θέσης κάλυψη της θέσης ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Κωδ.402) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΔ ΑΓΡΙΝΙΟ


Προκήρυξη τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

Υποβολή Αιτήσεων έως 10/6/2016

pdfΠροκήρυξη Θέσεων

pdfΈντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη θέσης για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΔ ΑΓΡΙΝΙΟ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΔ


Προκήρυξη έξι (6) ατόμων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

Υποβολή Αιτήσεων έως 12/2/2016

pdfΠροκήρυξη Θέσεων

pdfΈντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη της θέσης ΠΕ Φαρμακοποιών με Κωδικό 402 για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΔελτίο τύπου

pdfΠίνακας προσληπτέων

pdfΠρακτικό ανάρτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/07/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

pdfΈντυπο αίτησης


Ανάρτηση αποτελεσμάτων επαναπροκήρυξης ΔΕ Στέλεχος Κουζίνας 303 για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/07/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 29/06/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τη θέση με κωδικό 701 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

pdfΔελτίο τύπου

pdfΠίνακας προσληπτέων

pdfΠρακτικό ανάρτησης

pdfΥπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης

pdfΥπεύθυνη δήλωση ΜΗ αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/06/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/06/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 14/06/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/06/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/06/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/05/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/05/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/05/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

pdfΈντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/05/2015

docΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

docΥπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσεων ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/05/2015

docΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών

docΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

docΥπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/04/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσεων ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/04/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 16/04/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/04/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/04/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 17/03/2015 έως 01/04/2015

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 09/03/2015 έως 23/03/2015

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 09/03/2015 έως 23/03/2015

pdfΕπαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Νέα Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/03/2015

pdfΝέα Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 02/02/2015 έως 17/02/2015

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τη θέση με κωδικό 402 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

pdfΔελτίο τύπου

pdfΠίνακας προσληπτέων

pdfΠρακτικό ανάρτησης

pdfΥπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης

pdfΥπεύθυνη δήλωση ΜΗ αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 31/12/2014

pdfΠαράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 28/11/2014 έως 12/12/2014

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Μια πράξη Αλληλεγγύης - Όχημα για μια καλύτερη ζωή

docΔελτίο Τύπου


Προσφέρουμε Τρόφιμα – Κάνουμε την Αλληλεγγύη Πράξη – Πέμπτη 6/11/2014 στις κεντρικές πλατείες του Αγρινίου

docΔελτίο Τύπου


Αποτελέσματα Επαναπροκήρυξης θέσεων ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδ. 601) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληφθέντων

pdfΠίνακας Επιλαχόντων

pdfΔελτίο Τύπου

pdfΥΔ Αποδοχής Θέσης

pdfΥΔ Μη αποδοχής Θέσης


Αποτελέσματα Επαναπροκήρυξης θέσης Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κωδ. 701) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληφθέντων

pdfΠίνακας Επιλαχόντων

pdfΠίνακας Απορριφθέντων

pdfΔελτίο Τύπου

pdfΥΔ Αποδοχής Θέσης

pdfΥΔ Μη αποδοχής Θέσης


Επαναπροκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για την Τράπεζα Χρόνου στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 14/10/2014 έως 28/10/2014

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη της θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014.

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

docΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

docΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014.

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

pdfΈντυπο Αίτησης


Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο:

Από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 οι Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης "φέρνουν" τα βιβλία κοντά στους συμπολίτες μας

pdfΔελτίο Τύπου


Πασχαλινές λαμπάδες & τσουρέκια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

pdfΔελτίο Τύπου


Γιορτή Αλληλεγγύης με δώρα & πολλά χαμόγελα από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

pdfΔελτίο Τύπου

Φωτογραφικό ΥλικόΕικόνα 2Εικόνα 3Εικόνα 4


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληπτέων

pdfΥπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ανταλλακτικό Παζάρι από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

pdfΔελτίο Τύπου

Φωτογραφικό ΥλικόΕικόνα 2Εικόνα 3Εικόνα 4


Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 5/12/2013 έως 19/12/2013

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

docΈντυπο Αίτησης


Ανταλλακτικό Παζάρι 3 έως 5 Δεκεμρίου 2013 από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

pdfΔελτίο Τύπου


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληπτέων

pdfΥπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


Χαριστικό Παζάρι Βιβλίου από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Τα βιβλία θα συγκεντρώνονται από 14/10/2013 έως και 19/10/2013

pdfΔελτίο Τύπου


Συγκινητική η προσφορά σχολικών ειδών στο Δήμο Αγρινίου

pdfΔελτίο Τύπου

Φωτογραφικό ΥλικόΕικόνα 2Εικόνα 3Εικόνα 4


 Ανοιχτή Πρόσκληση για την προσφορά σχολικών ειδών από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Τα σχολικά είδη θα συγκεντρώνονται από 16/9/2013 έως και 21/9/2013

pdfΔελτίο Τύπου


Αποτελέσματα επιλογής Κοινωνικού Λειτουργού και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληπτέων

pdfΠίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

pdfΥπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


 Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 2/9/2013 έως 16/9/2013

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

docΈντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 8/7/2013 έως 22/7/2013

pdfΑνακοίνωση: Διενέργεια Συνεντεύξεων

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσεων

docΈντυπο Αίτησης


Ανοιχτή Πρόσκληση για ένταξη στις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου
 
pdfΔελτίο Τύπου

pdfΔικαιολογητικά

docΈντυπο Αίτησης

pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ανασφάλιστων


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού (2η Επαναπροκήρυξη) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»
 
pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληπτέων

pdfΥπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 – Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


2η Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 5/4/2013 έως 19/4/2013

pdf2η Επαναπροκήρυξη Θέσης

docΈντυπο Αίτησης


Έκκληση για συνέχιση της προσφοράς Τροφίμων & Φαρμάκων στις Κοινωνικές Δομές Αγρινίου

pdfΔελτιο τύπου


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληπτέων

pdfΥπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 – Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

pdfΔελτίο Τύπου


 Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 28/12/2012 έως 22/01/2013

pdfΠρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

pdfΔικαιολογητικά

docΈντυπο Αίτησης

pdfΥπεύθυνη Δήλωση Ανασφάλιστων

pdfΔελτίο Τύπου


Επαναπροκήρυξη Θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 27/12/2012 έως 10/01/2013

pdfΕπαναπροκήρυξη Θέσης

docΈντυπο Αίτησης


 Πρόσκληση για Προσφορά Τροφίμων & Φαρμάκων στις Κοινωνικές Δομές Αγρινίου

pdfΔελτίο τύπου


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤ. ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

pdfΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ

pdfΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ


 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Στελεχών για τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγρινίου

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

pdfΠίνακας Προσληπτέων

pdfΠίνακας Απορριπτέων

pdfΠίνακας κατά φθίνουσα σειρά

pdfΥπόδειγμα 1 - Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 - Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

pdfΔελτίο Τύπου


 Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης για την υλοποίηση του έργου Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

Υποβολή Αιτήσεων από 12/10/2012 έως 26/10/2012

pdfΑνακοίνωση Συνεντεύξεων Επιλογής Ωφελουμένων

pdfΠρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

docΈντυπο Αίτησης

pdfΔελτίο Τύπου

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧEΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

yp erg logo

αποθηκεύστε τον adobe reader