Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανέργων, υποστηρίζοντας κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

pdfΕνημερωτικό Έντυπο

Ημερίδα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα «Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται» στη Σπάρτη, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013.

pdfΔελτίο Τύπου Ημερίδας

pdfΔελτίο Τύπου - Πρόσκληση Ημερίδας

pdfΠρόσκληση Ημερίδας

Συνέντευξη Τύπου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα «Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται» στο Ναύπλιο, την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013.

pdfΠρόσκληση Συνέντευξης Τύπου

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέντευξης Τύπου


Αρκαδία

ΑΡΚΑΔΙΑ: Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

pdfΠρακτικό Ανάρτησης

xlsΠίνακας Προσληπτέων

xlsΠίνακας Αποκλειόμενων

xlsΠίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ

xlsΠίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

pdfΟδηγίες προς ωφελούμενους

pdfΥπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 - Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

pdfΔελτίο Τύπου: Αποτελέσματα ΚΟΧ Αρκαδίας

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


ΑΡΚΑΔΙΑ: Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Αρκαδίας. Υποβολή Αιτήσεων από 28/06/2012 έως 07/07/2012.

pdfΠρόσκληση ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Για να εκτυπώσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.

pdfΔελτίο Τύπου ΚΟΧ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ: Τροποποίηση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων. Νέα ημερομηνία: 29/06/2012 έως 09/07/2012.

pdfΠρακτικό Τροποποίησης

Αργολίδα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, για την ενημέρωση των ωφελουμένων της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας που υλοποιείται στο πλαίσιο το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα προσληπτέων, του Πίνακα μοριοδότησης και των σχετικών λοιπών αρχείων.

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της απόλυτης ορθότητας της αξιολόγησης, καθώς και για την αποφυγή, οποιασδήποτε αβλεψίας, επανεξετάστηκαν μια προς μία, όλες οι αιτήσεις.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά ειλικρινά, συγγνώμη, για την αναστάτωση των ενδιαφερομένων, η οποία προκλήθηκε λόγω της εκ παραδρομής, ελλιπούς και λανθασμένης καταχώρησης 5 (πέντε) αιτήσεων επί του συνόλου των 1006 (χιλίων έξι) κατατεθειμένων, για την πλήρωση 350 θέσεων απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου των αιτήσεων και οι σχετικοί πίνακες, δημοσιεύονται ακολούθως.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

pdfΠρακτικό Ανάρτησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας Προσληπτέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας Αποκλειόμενων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

pdfΟδηγίες προς ωφελούμενους

pdfΥπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 - Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

pdfΔελτίο Τύπου: Αποτελέσματα ΚΟΧ Αργολίδας

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Αργολίδας. Υποβολή Αιτήσεων από 11/07/2012 έως 20/07/2012.

pdfΠρόσκληση ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 Για να εκτυπώσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.

pdfΠρακτικό Ανάρτησης ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

pdfΔελτίο Τύπου ΚΟΧ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Μεσσηνία

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, για την ενημέρωση όσων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην Πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ όλων των Πινάκων και των σχετικών λοιπών αρχείων.

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της απόλυτης ορθότητας της αξιολόγησης, καθώς και για την αποφυγή, οποιασδήποτε αβλεψίας, επανεξετάστηκαν μία προς μία, όλες οι αιτήσεις.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζητά ειλικρινά, συγγνώμη, για την αναστάτωση των ενδιαφερομένων, η οποία προκλήθηκε λόγω της οδηγίας του ΑΣΕΠ περί καθορισμού του «Νέου Ανέργου (υπολογισμός της ηλικίας)». Αποτέλεσμα της οδηγίας είναι οι αλλαγές και οι ανακατατάξεις των υποψηφίων στον πίνακα των προσληπτέων.

Τα αποτελέσματα του επανέλεγχου των αιτήσεων και οι σχετικοί πίνακες, δημοσιεύονται ακολούθως.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

pdfΠρακτικό Ανάρτησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας Προσληπτέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας Αποκλειόμενων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

xlsΠίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

pdfΟδηγίες προς ωφελούμενους (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

pdfΥπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

pdfΥπόδειγμα 2 - Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

pdfΔελτίο Τύπου: Αποτελέσματα ΚΟΧ Μεσσηνίας


ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Νομό Μεσσηνίας. Υποβολή Αιτήσεων από 25/07/2012 έως 03/08/2012.

pdfΠρόσκληση ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Για να εκτυπώσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.

pdfΠρακτικό Ανάρτησης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

pdfΔελτίο Τύπου ΚΟΧ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

eu logo