Αγρίνιο – Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, στηρίζει ουσιαστικά τους κοινωνικά ασθενέστερους, υλοποιώντας το έργο “Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου”, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ενισχύονται και δημιουργούνται: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής, Δομή Παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου & Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για την κάλυψη της θέσης με κωδ. 501 στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Προκήρυξη 3 θέσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων έως 23/11/2016

Προκήρυξη Θέσεων

Έντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη 3 θέσεων στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Προκήρυξη πέντε (5) ατόμων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

Υποβολή Αιτήσεων έως 12/7/2016

Προκήρυξη Θέσεων

Έντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη θέσης κάλυψη της θέσης ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Κωδ.402) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΔ ΑΓΡΙΝΙΟ


Προκήρυξη τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

Υποβολή Αιτήσεων έως 10/6/2016

Προκήρυξη Θέσεων

Έντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη θέσης για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΔ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΔ


Προκήρυξη έξι (6) ατόμων για τη στελέχωση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Αγρίνιο

Υποβολή Αιτήσεων έως 12/2/2016

Προκήρυξη Θέσεων

Έντυπο αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής για την κάλυψη της θέσης ΠΕ Φαρμακοποιών με Κωδικό 402 για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Δελτίο τύπου

Πίνακας προσληπτέων

Πρακτικό ανάρτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/07/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Έντυπο αίτησης


Ανάρτηση αποτελεσμάτων επαναπροκήρυξης ΔΕ Στέλεχος Κουζίνας 303 για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/07/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 29/06/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τη θέση με κωδικό 701 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

Δελτίο τύπου

Πίνακας προσληπτέων

Πρακτικό ανάρτησης

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης

Υπεύθυνη δήλωση ΜΗ αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/06/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 21/06/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 14/06/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/06/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/06/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/05/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/05/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/05/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Έντυπο αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/05/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσεων ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/05/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/04/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσεων ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 22/04/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης Φαρμακοποιού

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 16/04/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/04/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 07/04/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσης ΔΕ Στελεχών Κουζίνας για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 17/03/2015 έως 01/04/2015

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 09/03/2015 έως 23/03/2015

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 09/03/2015 έως 23/03/2015

Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Νέα Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/03/2015

Νέα Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 02/02/2015 έως 17/02/2015

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τη θέση με κωδικό 402 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

Δελτίο τύπου

Πίνακας προσληπτέων

Πρακτικό ανάρτησης

Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής θέσης

Υπεύθυνη δήλωση ΜΗ αποδοχής θέσης


Παράταση Επαναπροκήρυξης θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων έως 31/12/2014

Παράταση Επαναπροκήρυξης Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσης Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 28/11/2014 έως 12/12/2014

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Μια πράξη Αλληλεγγύης – Όχημα για μια καλύτερη ζωή

Δελτίο Τύπου


Προσφέρουμε Τρόφιμα – Κάνουμε την Αλληλεγγύη Πράξη – Πέμπτη 6/11/2014 στις κεντρικές πλατείες του Αγρινίου

Δελτίο Τύπου


Αποτελέσματα Επαναπροκήρυξης θέσεων ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδ. 601) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληφθέντων

Πίνακας Επιλαχόντων

Δελτίο Τύπου

ΥΔ Αποδοχής Θέσης

ΥΔ Μη αποδοχής Θέσης


Αποτελέσματα Επαναπροκήρυξης θέσης Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κωδ. 701) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληφθέντων

Πίνακας Επιλαχόντων

Πίνακας Απορριφθέντων

Δελτίο Τύπου

ΥΔ Αποδοχής Θέσης

ΥΔ Μη αποδοχής Θέσης


Επαναπροκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για την Τράπεζα Χρόνου στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 14/10/2014 έως 28/10/2014

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη της θέσης ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014.

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ


Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014.

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη στο Αγρίνιο:

Από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 οι Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης “φέρνουν” τα βιβλία κοντά στους συμπολίτες μας

Δελτίο Τύπου


Πασχαλινές λαμπάδες & τσουρέκια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Δελτίο Τύπου


Γιορτή Αλληλεγγύης με δώρα & πολλά χαμόγελα από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ανταλλακτικό Παζάρι από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό


Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 5/12/2013 έως 19/12/2013

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Ανταλλακτικό Παζάρι 3 έως 5 Δεκεμρίου 2013 από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Δελτίο Τύπου


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


Χαριστικό Παζάρι Βιβλίου από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Τα βιβλία θα συγκεντρώνονται από 14/10/2013 έως και 19/10/2013

Δελτίο Τύπου


Συγκινητική η προσφορά σχολικών ειδών στο Δήμο Αγρινίου

Δελτίο Τύπου

Φωτογραφικό Υλικό


 Ανοιχτή Πρόσκληση για την προσφορά σχολικών ειδών από τις «Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Τα σχολικά είδη θα συγκεντρώνονται από 16/9/2013 έως και 21/9/2013

Δελτίο Τύπου


Αποτελέσματα επιλογής Κοινωνικού Λειτουργού και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας

Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


 Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 2/9/2013 έως 16/9/2013

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Επαναπροκήρυξη θέσεων Κοινωνικού Λειτουργού και Φαρμακοποιού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 8/7/2013 έως 22/7/2013

Ανακοίνωση: Διενέργεια Συνεντεύξεων

Επαναπροκήρυξη Θέσεων

Έντυπο Αίτησης


Ανοιχτή Πρόσκληση για ένταξη στις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου
 
Δελτίο Τύπου

Δικαιολογητικά

Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση Ανασφάλιστων


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού (2η Επαναπροκήρυξη) για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»
 
Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Υπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπόδειγμα 2 – Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης


2η Επαναπροκήρυξη θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 5/4/2013 έως 19/4/2013

2η Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


Έκκληση για συνέχιση της προσφοράς Τροφίμων & Φαρμάκων στις Κοινωνικές Δομές Αγρινίου

Δελτιο τύπου


Αποτελέσματα επιλογής Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Υπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπόδειγμα 2 – Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

Δελτίο Τύπου


 Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Ένταξης Ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 28/12/2012 έως 22/01/2013

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Δικαιολογητικά

Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση Ανασφάλιστων

Δελτίο Τύπου


Επαναπροκήρυξη Θέσης Ιατρού για το «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου»

Υποβολή Αιτήσεων από 27/12/2012 έως 10/01/2013

Επαναπροκήρυξη Θέσης

Έντυπο Αίτησης


 Πρόσκληση για Προσφορά Τροφίμων & Φαρμάκων στις Κοινωνικές Δομές Αγρινίου

Δελτίο τύπου


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤ. ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ


 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Στελεχών για τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγρινίου

Πρακτικό Ανάρτησης

Πίνακας Προσληπτέων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας κατά φθίνουσα σειρά

Υπόδειγμα 1 – Υπ. Δήλωση Αποδοχής Θέσης

Υπόδειγμα 2 – Υπ. Δήλωση Μη Αποδοχής Θέσης

Δελτίο Τύπου


 Ανακοίνωση για την Υποβολή Αιτήσεων Πρόσληψης για την υλοποίηση του έργου Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

Υποβολή Αιτήσεων από 12/10/2012 έως 26/10/2012

Ανακοίνωση Συνεντεύξεων Επιλογής Ωφελουμένων

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Έντυπο Αίτησης

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧEΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ