Αναστολή προγραμματισμένων εκδηλώσεων Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ (COVID-19)

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της εμφάνισής του, θα αναστείλουμε μέχρι νεωτέρας τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις (θεματικές ημερίδες συμβουλευτικής, εκδηλώσεις διατροφικών συμβουλών, εκδηλώσεις για παιδιά) καθώς και τις ομαδικές συμβουλευτικές (ομαδικές συμβουλευτικές ψυχοκοινωνικής στήριξης ενηλίκων, ομαδικές λογιστικές συμβουλευτικές).

Αναφορικά με τις ατομικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, είτε με φυσική παρουσία, όπου είναι δυνατό, είτε χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική επικοινωνία και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (skype, viber κλπ).