ΑΣΔΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Το Έργο με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)», στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας, των συνθηκών και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων μέσω ανάπτυξης και εμβάθυνσης των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών πεδίου των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (capacity building), καθώς και στην ανάπτυξη και διάδοση της «Κοινωνικής Καινοτομίας» στοχεύοντας σε ευρύ επίπεδο εφαρμογής, με έμφαση στην ανάπτυξη και δοκιμασία νέων μεθόδων και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και στην επιδίωξη ανάδειξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων  σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ένταξης.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του  Έργου είναι πολλαπλά, με κύριο χαρακτηριστικό το διαδημοτικό επίπεδο ανάδειξης και εφαρμογής τους.   

Μέσω της «δικτύωσης» των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών και του εμπλουτισμού των υπηρεσιών πεδίου που στοχεύουν στην κοινωνική φροντίδα και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, επιδιώκονται η αντιμετώπιση των διακρίσεων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ως το πρώτο βήμα για την κοινωνικοποίηση του τοπικού πληθυσμού που υπόκειται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και (αυτό)-παγίδευσης σε κοινωνική περιθωριοποίηση.