Αύξηση του προϋπολογισμού

Κατά 154.331,01 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019-Κ.Σ. Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, MIS:5029666, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 2018ΣΕ09380049 με απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων στην Αργολίδα