Δελτίο Τύπου: Βιωματικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής στην Απασχόληση στο Δήμο Κορινθίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                            Κόρινθος 18/10/2023

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με την Εταιρεία “Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ”, φορέα υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Κορινθίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων», θα πραγματοποιήσει Βιωματικό Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής στην Απασχόληση  με στόχο:

 • Την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των ωφελούμενων
 • Την σύνταξη Βιογραφικού – Συνοδευτικής επιστολής
 • Την προετοιμασία των ωφελούμενων  για την Συνέντευξη με τον εργοδότη
 • Την ανάδειξη αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ωφελούμενων
 • Την διεύρυνση του Δικτύου των ωφελούμενων και των πηγών πληροφόρησης για αναζήτηση εργασίας

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν την Δευτέρα 23/10/2023, την Τρίτη 24/10/2023, την Τετάρτη 25/10/2023, την Πέμπτη 26/10/2023 & Παρασκευή 27/10/2023 09.00 – 14.00 στη διεύθυνση: Πυλαρινού 111, Κόρινθος.

Τον συντονισμό των Βιωματικών Εργαστηρίων έχει η κ. Παντελάκη Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός- Σύμβουλος Απασχόλησης  του έργου.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» και περιλαμβάνουν:

 • Ψυχοκοινωνική στήριξη & ενδυνάμωση
 • Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
 • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

Όλοι οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που έχουν επιλέξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Κορίνθου: 2741026840