Δελτίο Τύπου: Ημερίδες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Παιδιών και Εφήβων στην Π.Ε. Κορινθίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                       Κόρινθος 5/10/2023

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με την Εταιρεία “Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ”, φορέα υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Κορινθίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων», θα πραγματοποιήσει Ημερίδες Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής με την παρακάτω  θεματολογία:

  • Βελτιώνοντας την Επικοινωνία στη ζωή μας
  • Σχολικός Εκφοβισμός

Αναλυτικότερα θα γίνει εκτενής αναφορά στους τρόπους ενίσχυσης της επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της ζωής μας καθώς επίσης ενημέρωση και συζήτηση για τρόπους αντιμετώπισης της σύγκρουσης μέσα από θεωρητική προσέγγιση άλλα και βιωματικό εργαστήριο σε γονείς και παιδιά.

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στις 24/10/2023 & 25/10/2023 10.00-12.00 διαδικτυακά.

Ομιλήτρια των Ημερίδων είναι η κ. Αλατζάκη Μυρτώ, Ψυχολόγος του έργου.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» και περιλαμβάνουν:

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη & ενδυνάμωση
  • Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

Όλοι οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που έχουν επιλέξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Κορίνθου: 2741026840