ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κόρινθος 29/09/2023

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με την Εταιρεία “Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ”, φορέα υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσει Σεμινάρια-Εκδηλώσεις με στόχο:

  • Την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των ωφελούμενων

Οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι οι εξής :

1. Η επικοινωνία : Τι την κάνει ουσιαστική?
2 . Διαχείριση άγχους
3. Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια
4. Ας μιλήσουμε για μένα – Η αυτό-φροντίδα είναι ανάγκη

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν διαδικτυακά στις 3/10/2023, 9/10/2023, 12/10/2023 & 18/10/2023 και ώρα : 18.00 – 20.00.

Εισηγήτρια των διαδικτυακών εκδηλώσεων θα είναι η κ. Οικονομοπούλου Αγγελική, Συστημική Ψυχολόγος MSC.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» και περιλαμβάνουν:

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη & ενδυνάμωση
  • Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι :
Όλοι οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης που έχουν επιλέξει να είναι ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Κορίνθου : 2741026840