Διανομή Τροφίμων για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ της ΠΕ Μεσσηνίας

Υλοποιήθηκε την Μεγάλη εβδομάδα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD  2014-2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, το οποίο περιλαμβάνει την διανομή βασικών διατροφικών προϊόντων σε ωφελούμενους που πληρούν  τα απαιτούμενα κοινωνικά κριτήρια. Το έργο έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εκτός της βασικής υλικής συνδρομής περιλαμβάνει και συνοδευτικά μέτρα ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων.

Για το Δήμο Καλαμάτας, όπου υπήρχε και ο μεγαλύτερος αριθμός ωφελουμένων, εκτός της συνεργασίας με το Δήμαρχο Καλαμάτας, υπήρξε συνεργασία και με τις υπηρεσίες του Δήμου για την κατανομή των παραδοτέων σε τομείς, με στόχο την έγκαιρη και ταχύτατη υλοποίηση του προγράμματος.

Αντίστοιχη συνεργασία πραγματοποιήθηκε και με τους υπόλοιπους Δημάρχους και αποφασίστηκε, πέραν της συμμετοχής των υπηρεσιών των Δήμων, η διανομή πραγματοποιήθηκε και με τη συνδρομή των προέδρων των τοπικών Κοινοτήτων και του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Ειδικά για τη συνδρομή των προέδρων των Κοινοτήτων, ο Αντιπεριφερειάρχης τους κάλεσε δημόσια για την ενεργό συμμετοχή τους στην υποστήριξη της διανομής κατ’ οίκον στους ωφελουμένους.