ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, ο Δήμος Αγρινίου, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας και η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, υλοποιούν το Έργο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Σήμερα, σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και καλπάζουσας ανεργίας, με τη φτώχεια να απειλεί μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, η αυξημένη κοινωνική φροντίδα και προστασία, η αλληλεγγύη και η προαγωγή της υγείας, κρίνονται επιβεβλημένες και οφείλουν να μετουσιώνονται σε θεσμικές πολιτικές στήριξης και ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων. Απαιτείται, δηλαδή, η ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών δομών και αξιόπιστων μηχανισμών παρέμβασης, για την απρόσκοπτη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, ο Δήμος Αγρινίου, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας & Ακαρνανίας και η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, υλοποιούν το Έργο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου» , στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται δημιουργικά και με τη χρηματοδότηση εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων, υφαίνουν ένα πέπλο κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Αγρινίου. Ενώνουν δυνάμεις για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο την αξιοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων κοινωνικών δομών, αλλά και τη δημιουργία νέων για την ενδυνάμωση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε διασύνδεση με εθελοντικές πρωτοβουλίες.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε περισσότερους από 750 πολίτες του Δήμου Αγρινίου που είναι:

  • Άστεγοι, νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας και στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε κατοικία που πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές διαβίωσης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως όσοι διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες και ακατάλληλα καταλύματα ή φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα.
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια (π.χ. ανασφάλιστοι με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Δημιουργούνται 4 νέες και αναβαθμίζονται 3 υπάρχουσες κοινωνικές δομές, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας, απασχόλησης, συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, που συνίσταται κυρίως σε:

  ·κάλυψη βασικών καταναλωτικών αναγκών και αναγκών σίτισης,
  ·παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δωρεάν φαρμακευτικών σκευασμάτων,
  ·πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της αυτενέργειας των ωφελουμένων.

Για την άρτια στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, προσλαμβάνονται -από την ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση – 33 νέοι άνεργοι, έως 30 ετών.

  • Κοινωνικό Παντοπωλείο

Στο κατάστημα πρόκειται να διανέμονται -σε τακτική βάση- τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η σταθερή τροφοδοσία 150 οικογενειών κάθε μήνα , αλλά και να προσφέρονται προϊόντα κόστους 40,00€ κατ’ ελάχιστον το μήνα, σε άτομα με κάρτα απόρου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους.

  • Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής

Το Κέντρο θα προσφέρει προσωρινή ημερήσια διαμονή σε αστέγους, σε χώρο τουλάχιστον 200τμ. Έως και 50 άτομα ημερησίως έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, προσωπικής υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, από επαγγελματίες, επιστήμονες και επόπτες υγείας, με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

  • Δομή Παροχής Συσσιτίων

Η Δομή λειτουργεί στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας στο Αγρίνιο, παρέχοντας ημερησίως υπηρεσίες σίτισης σε τουλάχιστον 100 άπορους και άστεγους .

Τα προϊόντα για την τροφοδοσία των γευμάτων, προσφέρονται από τοπικές επιχειρήσεις, εργαστήρια και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς και από εθελοντές.

  • Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, παρέχοντας σε τουλάχιστον 100 άστεγους, απόρους και άνεργους μηνιαίως, δωρεάν, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών.

  • Δημοτικός Λαχανόκηπος

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος δημιουργείται στο Πατρικό Δοκιμίου στο Αγρίνιο, σε ιδιόκτητη έκταση 10 στρεμ. , ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, κατανεμημένη σε ισομερή τεμάχια, τα οποία προσφέρονται σε τουλάχιστον 100 άπορους, άνεργους και άστεγους, προκειμένου να καλλιεργούν οπωροκηπευτικά, αποκλειστικά για τη σίτισή τους κατά τη διάρκεια 1 έτους.

Για τη καλλιέργεια των αγροτεμαχίων από τους ωφελούμενους διατίθενται ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα κατάλληλα εργαλεία, ενώ το 10% της ετήσιας παραγωγής τους προσφέρεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

  • Τράπεζα Χρόνου

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί με τη μορφή δικτύου, παρέχοντας στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας μονάδες εναλλακτικού συστήματος.

  • Γραφείο Διαμεσολάβησης

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σε τουλάχιστον 200 άπορους, άνεργους και άστεγους κάθε μήνα αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, προκειμένου να ωφεληθούν από τις δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ).

Σε όλες τις Κοινωνικές Δομές παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων.