Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Χανίων υλοποιεί το έργο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού των Χανίων που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Αναλυτικότερα:

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανέμει, σε τακτική βάση, σε 100 ωφελούμενα  νοικοκυριά, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κ.λπ. καινούρια ή «δεύτερο χέρι», βιβλία, είδη ψυχαγωγίας όπως cd – dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Η Δομή Συσσιτίου που πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, θα έχει τη δυνατότητα παροχής γευμάτων σε περισσότερους από 150 ωφελούμενους ημερησίως και παράλληλα θα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την σίτιση των ωφελούμενων.

13/01/2020 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο

Αποτελέσματα Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αποτελέσματα Παροχή Συσσιτίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ – έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Πρόσκληση 19/11/2019.pdf


25/02/2019 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την παρουσίαση του απολογισμού της Δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου»

Πρόσκληση 26/10/2018


31/08/2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Ημέρα Προσφοράς για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων


21/06/2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την μουσική εκδήλωση του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ


13/12/2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το Μια γειτονιά μια αγκαλιά


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου»

Πρόσκληση 1/9/2017


23/06/2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Συνάντηση των Φιλαρμονικών Χανίων


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102 ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 201 ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 202 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 203 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 204 ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 205 ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


Ανακοίνωση κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων της πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

27/03/2017 Ανακοίνωση


Ανακοίνωση για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων»

Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017.

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ανακοίνωσης