Εκδηλώσεις Διατροφικών Συμβουλών για ωφελούμενους ΤΕΒΑ της Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ