Επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής για Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Προμήθειες στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ

Δημοσιεύτηκε ο επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ με στόχο την παροχή κατευθύνσεων οδηγιών και ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Τον Οδηγό μπορείτε να αναζητήσετε στο παρακάτω link: