Εργαστήρια Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας & Συμβουλευτικής στο Δήμο Αγιάς

“Δικτύωση και συνεργασία για την αξιοποίηση του ΤΕΒΑ από την Κοινωνική Σύμπραξη Λάρισας. Προτεραιότητα στους ωφελούμενους”

Η Κοινωνική Σύμπραξη Λάρισας με Επικεφαλή Εταίρο το Δήμο Λαρισαίων και η εταιρεία «Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ», φορέας υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», πραγματοποιούν Εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας / συμβουλευτικής στο πλαίσιο του Έργου: «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας».

Την Πέμπτη 30/03/2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσαλίδα στο Δήμο Αγιάς

και ώρα 10:00

Σύμβουλοι Απασχόλησης σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής των ωφελούμενων για την ένταξη στην αγορά εργασίας & την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται στους ωφελούμενους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του ΤΕΒΑ

Οι Δράσεις έχουν στόχο την πληροφόρηση των ωφελουμένων, την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη & την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: