Ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στις 17 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των Κοινωνικών Συμπράξεων και της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ. Εκεί έγινε λεπτομερής παρουσίαση της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (ΕΙΕΑΔ) αναφορικά με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που υιοθετήθηκαν από ορισμένες Κοινωνικές Συμπράξεις, αναφέρθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο που ολοκληρώνεται καθώς και προτάσεις για την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων των δικαιούχων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΚΕ ως ανάδοχος του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»