Ημερίδα Διατροφής στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting

Meeting ID: 846 0164 9054

Passcode: 052687