Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανέργων, υποστηρίζοντας κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το Έργο αφορά στη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου» και υλοποιείται σε συνεργασία («Συμπράττων Φορέας») με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία αποτελεί την Πλατφόρμα Συνεργασίας όλων των φορέων της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού στην Πελοπόννησο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιτρέπει την εφαρμογή βιώσιμων παρεμβάσεων που συνδέονται με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο τοπικό επίπεδο, εστιάζεται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Με αυτό τον τρόπο, πέραν της κάλυψης των αναγκών των ωφελουμένων ανέργων του Έργου, υποστηρίζονται κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους τομείς οικονομικής προτεραιότητας για την περιοχή, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα καλύπτουν όλη τη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου (Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες (αντικείμενα απασχόλησης):

 • Πρόγραμμα ανάδειξης και προστασίας οικοσυστημάτων.
 • Πρόγραμμα καθαρισμού παράπλευρων εκτάσεων οδικών αξόνων και περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας.
 • Συντήρηση και ανακαίνιση οδών, ιστορικών διαδρομών και μονοπατιών.
 • Καθαρισμός Παραλιών.
 • Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις (π.χ. καθαρισμός ρεμάτων, κ.ά.).
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
 • Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών.
 • Διαχείριση και έλεγχος ποιότητας των υδάτων.
 • Χαρτογράφηση και τεκμηρίωση του πολιτισμικού αποθέματος.
 • Οργάνωση και προβολή πολιτιστικών δρώμενων.
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
 • Ευαισθητοποίηση στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
 • Υποστήριξη προγραμμάτων αντιμετώπισης εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Ενίσχυση της ένταξης ΑμΕΑ στην αγορά εργασίας.
 • Υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας.
 • Εθελοντισμός και Κοινωνία των Πολιτών: Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.
 • Βιώσιμη Κινητικότητα – Ανάπτυξη της φυσικής δραστηριότητας των πολιτών και του αθλητισμού.
 • Οριζόντια συντήρηση και ενίσχυση της λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδομών.