Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συνεργασία με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης ανέργων, υποστηρίζοντας κρίσιμες παρεμβάσεις στους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ενημερωτικό Έντυπο

Ημερίδα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα «Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται» στη Σπάρτη, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013.

Δελτίο Τύπου Ημερίδας

Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόσκληση Ημερίδας

Συνέντευξη Τύπου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα «Η Πελοπόννησος συνΕργάζεται» στο Ναύπλιο, την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013.

Πρόσκληση Συνέντευξης Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνέντευξης Τύπου