ΚΕΑ

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα ολοκληρωμένο προνομιακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (άτομα ή οικογένειες) και σε αστέγους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα άτομα ή οι οικογένειες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ΚΕΑ, πρέπει να πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τα ακόλουθα τρία κριτήρια που αφορούν σε:

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εισοδηματική Ενίσχυση: Η ενίσχυση αφόρα στην εξασφάλιση εισοδήματος -ή τη συμπλήρωσή του- στα νοικοκυριά που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και υπολογίζεται αθροιστικά μέχρι 200€/μήνα για το πρώτο μέλος, μέχρι 100€/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικο και μέχρι 50€/μήνα για κάθε ανήλικο. Το τελικό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του Εγγυημένου Ποσού ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του νοικοκυριού και του Εισοδήματος του ωφελούμενου νοικοκυριού τους 6 τελευταίους μήνες πριν την ένταξη στο Πρόγραμμα.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης: Το ΚΕΑ προβλέπει τη διασύνδεση των νοικοκυριών -κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους- με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. Ενδεικτικά, αφορούν σε επιδότηση ενοικίουδωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, ένταξη στο πρόγραμμα διανομών γευμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), σχολικά γεύματα, παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, οικιακό κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, παρόχων ύδρευσης, Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες Ενεργοποίησης για Επιστροφή στην Εργασία και την Κοινωνική Επανένταξη: Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, εφόσον δύνανται να εργαστούν, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω υπηρεσιών απασχόλησης:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στις δράσεις του Σχεδίου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτές ενηλίκων, εθελοντές και στελέχη της Διάστασης που συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) στην Πελοπόννησο. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται στο πλαίσιο δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:

Οι Δήμοι, μέσω των υπηρεσιών Πρόνοιας και των Κέντρων Κοινότητας, είναι αρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στους πολίτες, σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα KEA, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ενημερωτικό Έντυπο