Κοινωνική Σύμπραξη Λακωνίας

Η Κοινωνική Σύμπραξη Λακωνίας με Συντονιστή Εταίρο την Περιφέρεια Πελοποννήσου/Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας υποστηρίζει 1429 ωφελούμενους και τις οικογένειες τους,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020». Οι δράσεις που υλοποιούνται αφορούν:

  • Τη διανομή προϊόντων Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που προμηθεύεται για το σύνολο της χώρας η αρμόδια Εθνική Αρχή του ΤΕΒΑ
  • Την οργάνωση της προμήθειας και διανομής στους ωφελούμενους  του προγράμματος βασικών καταναλωτικών αγαθών
  • Την καταγραφή των αναγκών των ωφελουμένων και την πληροφόρηση τους για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης, υγείας & κοινωνικής αλληλεγγύης, εκπαίδευσης και απασχόλησης
  • Την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής & κοινωνικής ένταξης
  • Τη διοικητική στήριξη του προγράμματος