Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη Αργολίδας για την υλοποίηση των δράσεων του ΤΕΒΑ και έχει την ευθύνη προετοιμασίας, οργάνωσης και υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων υποστήριξης 1345 ωφελουμένων του προγράμματος και των οικογενειών τους. Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται από τον 9/2016 για την περίοδο 2016-2017 και περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης των ωφελουμένων (πληροφόρηση, ενδυνάμωση  και κοινωνική  ένταξη)
  • Συμβουλευτική  ωφελουμένων (ψυχοκοινωνική στήριξη  & ενδυνάμωση)
  • Εκπαίδευση των ωφελουμένων στην αποτελεσματική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης
  • Παροχή Διατροφικών Συμβουλών – Ενίσχυση της πρόληψης στην αγωγή υγείας
  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών – εργαστήρια πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων

Πληροφορίες κα. Αραμπού Μαριάννα, τηλ. 27520-99406