ΟΜΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΒΑ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Την Τρίτη 26 Μαϊου και ώρα 17:00-19:00 η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ διοργανώνει Ομαδική Λογιστική Συμβουλευτική για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ της Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ με τίτλο «Διαχείριση Οικογενειακού Προϋπολογισμού».

Η Ομαδική Λογιστική Συμβουλευτική υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και αφορά σε δικαιούχους ΤΕΒΑ της Π.Ε Αργολίδας. Εισηγητής θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Λυγγίτσος, Οικονομολόγος, Καθ. Εφαρμογών Λογιστικής, ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η Συμβουλευτική θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google Meets.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: rg.is1716516647atsai1716516647dogn@1716516647ofni1716516647 – Πρόσκληση