ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΒΑ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρες 12:00-13:30 θα πραγματοποιηθεί ομαδική Συμβουλευτική με τίτλο : Ανάπτυξη Συναισθηματικής νοημοσύνης. Συναισθηματική επάρκεια σε παιδιά και εφήβους.

Η ομαδική Συμβουλευτική Υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 των Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και αφορά σε δικαιούχους ΤΕΒΑ της Π.Ε Αργολίδας.

Τη Συμβουλευτική θα συντονίσει η Δήμητρα Κούρου, Ψυχολόγος, MSc Έλεγχος του Στρες & Προαγωγή της Υγείας

Η Ομαδική Συμβουλευτική θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex.Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε στο : rg.is1720841944atsai1720841944dogn@1720841944istak1720841944ab1720841944

Λίγα λόγια για την εκδήλωση:

Ζούμε σε μια εποχή,  όπου η πληθώρα των υποχρεώσεων και των πληροφοριών που λαμβάνουμε, απαιτεί άμεση επεξεργασία, ανταπόκριση και προσαρμογή σ’ αυτές. Παράλληλα όμως, το άτομο καλείται να διαχειριστεί και τα συναισθήματα που περικλείουν την κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του, ώστε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις συνθήκες που προκύπτουν.

Τα παιδιά σίγουρα δε μένουν ανεπηρέαστα απ’ αυτόν τον τρόπο ζωής. Έχει φανεί πως παιδιά με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή παιδιά  που αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους – αλλά και των γύρω τους – τείνουν να έχουν μια πιο ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη, αυξημένη αυτοπεποίθησή και σε αρκετές περιπτώσεις  καλύτερη σχολική επίδοση, ενώ μακροπρόθεσμα φαίνονται και τα αποτελέσματα στην ενήλικη ζωή τους.

Σκοπός της Συμβουλευτικής είναι να αναδείξουμε τρόπους για απόκτηση συναισθηματικής επάρκειας στα παιδιά, μέσω κατάλληλης συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης και ανάπτυξης συναισθηματικών δεξιοτήτων.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ