Παράταση Δράσης

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρατάθηκε η υλοποίηση των παρεχόμενων Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2018-2019 από τη Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ στις Κοινωνικές Συμπράξεις των Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) έως την 31/12/2021.

Με την παράταση εξασφαλίζεται η υποστήριξη των ωφελουμένων και των οικογενειών τους καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα περιλαμβάνουν:

Ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ενηλίκωνΑτομική ΣυμβουλευτικήΟμαδική ΣυμβουλευτικήΘεματικές ημερίδες Συμβουλευτικής
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμούΑτομική ΣυμβουλευτικήΟμαδική Συμβουλευτική
Διατροφικές Συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)Θεματικές ημερίδες/εκδηλώσεις
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών
Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενουςΒιωματικά εργαστήρια για παιδιάΕργαστήρια βασισμένα στη μεθοδολογία STEM