Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας

Το ΤΕΒΑ εκτός από τη διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής υποστηρίζει την προσωπική ενδυνάμωση και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή!

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τους Δήμους – Εταίρους της Κ.Σ. Λάρισας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ υλοποιεί Υπηρεσίες Συνοδευτικών Μέτρων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα περιλαμβάνουν δέσμη ενεργειών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος της συγκεκριμένης παροχής Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων, είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού (ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) καθώς και η κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι ανωτέρω υπηρεσίες (Συνοδευτικές Δράσεις/Μέτρα) προβλέπονται (και εντάσσονται) στο πλαίσιο της Πράξης και θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ των ωφελούμενων της Κοινωνικής Σύμπραξης, τις ανάγκες αυτών & τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους συμμετέχοντες δικαιούχους του ΤΕΒΑ είναι:

  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)
  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών
  • Διατροφικές Συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)
  • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας


Η υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων, ποικίλει ανάλογα με τις Υπηρεσίες & περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών:

•     Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

•     Ομαδικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

•     Εργαστήρια / Εκδηλώσεις

•     Ημερίδες Συμβουλευτικής

•     Σεμινάρια

* Έμπειρη ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών επιστημόνων στο πλαίσιο του έργου παρέχουν Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Ενημέρωσης και Διασύνδεσης με αρμόδιους φορείς καθημερινά στον Δήμο Λαρισαίων στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας & μια φορά εβδομαδιαίως στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων Φαρσάλων, Ελασσόνας, Τεμπών, Κιλελέρ, Τυρνάβου, Αγιάς.

Οι δράσεις του έργου υλοποιούνται έως και τις 30/06/2023