Συνεχίζονται οι δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας