Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων/ Δράσεων για τους ωφελούμενος του ΤΕΒΑτης Κ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Για την συμμετοχή σας στις δράσεις, μπορείτε:

 • να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας:
  2493350245
 • να επικοινωνείτε με την Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας:
  210 999 6340 (αστική χρέωση)
 • να ακολουθήσετε την σελίδα της Διάστασης στο Facebook:
  Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ
 • να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα, https://www.ngodiastasi.gr

Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών

Εργαστήρια

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ υλοποιεί Υπηρεσίες Συνοδευτικών Μέτρων στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε.

Ως Συνοδευτικά Μέτρα στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού ή/και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει την προσωπική ενδυνάμωση και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή!

Η Διάσταση: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ έχει αναλάβει και υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο με δράσεις υποστήριξης & ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων.

Οι Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών περιλαμβάνουν μια δέσμη
ενεργειών:

 • Εργαστήρια
 • Αθλητικές Δραστηριότητες
 • Θεατρικές Παραστάσεις

οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των
ωφελουμένων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας.

Στο πλαίσιο της δράσης, διοργανώνονται Εργαστήρια, στα οποία στόχος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων των παιδιών, να μάθουν να επικοινωνούν δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο