Ολοκληρώθηκαν οι Ατομικές Συνεδρίες Λογιστικής Συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων Συντονιστή – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας και τη «ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ», Φορέα υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, οι ατομικές υπηρεσίες λογιστικής συμβουλευτικής  ενηλίκων.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενδυνάμωσης των ωφελουμένων πραγματοποιήθηκαν, έμπειρη ομάδα Συμβούλων σε Λογιστικά / Οικονομικά, προσέφεραν Ατομικές Συνεδρίες Λογιστικής Συμβουλευτικής, για

  • την υποστήριξη των ωφελούμενων για την τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων τους
  • την ενημέρωση σε φορολογικές & λογιστικές διαδικασίες
  • την υποστήριξη στην αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων / δράσεων
  •  την αντιμετώπιση ζητημάτων υπερχρέωσης

Τα Συνοδευτικά Μέτρα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής και συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων: 2410.680.216
  • Ιστοσελίδα Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa.gov.gr/el/
  • Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ:  210 – 9996340 (αστική χρέωση), rg.is1701976986atsai1701976986dogn@1701976986ofni1701976986
  • Ιστοσελίδα Διάστασης Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ: https://www.ngodiastasi.gr/
  • Facebook: Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ