Οι δράσεις μας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στο διάστημα δραστηριοποίησής της, έχει διαγράψει μια σταθερή πορεία, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο έργο στην υποστήριξη παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο.

«Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων (γυναικών, ΑμεΑ, φροντιστές ασθενών) του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη διετία 2022-2024», Τμήμα (Γ΄) «Ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών ασθενών με βαριά χρόνια νοσήματα (πολιτικές ενεργούς γήρανσης)»

Το Έργο «Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων (γυναικών, ΑμεΑ, φροντιστές ασθενών) του Δήμου Αγίας

περισσότερα »

ERASMUS

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Κωδικός έργου –

περισσότερα »