Οι δράσεις μας

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στο διάστημα δραστηριοποίησής της, έχει διαγράψει μια σταθερή πορεία, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο έργο στην υποστήριξη παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο.

ERASMUS

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Κωδικός έργου –

περισσότερα