Τα Νέα μας

Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξη στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting Meeting ID:

περισσότερα »

Ημερίδα Διατροφής στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting Meeting ID:

περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2022-2023 ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting Meeting ID:

περισσότερα »

Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting Meeting ID:

περισσότερα »

Ολοκληρώθηκαν οι Ατομικές Συνεδρίες Λογιστικής Συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων Συντονιστή – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας και

περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2022-2023 ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting Meeting ID:

περισσότερα »