Ξεκίνησαν οι Δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων για τους Ωφελούμενους ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ξεκίνησαν οι Δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο του έργου  «Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου» του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ – FEAD).

Αντικείμενο του έργου  είναι, σύμφωνα με το σχεδιασμό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ενημέρωση και ενεργοποίηση των ωφελουμένων, η διάγνωση και ομαδοποίηση των αναγκών τους, η διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων, η οργάνωση και παροχή κατάλληλων υπηρεσιών, η τεκμηρίωση των ενεργειών υλοποίησης και η υποστήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των Κοινωνικών Συμπράξεων και των εταίρων της με έμφαση στους Δήμους για τη διασύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών με το ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής.

Οι δράσεις που υλοποιούνται έχουν στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) στις Π.Ε. Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου είναι:

  • ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)
  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών
  • Διατροφικές Συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)
  • Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
  • Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών
  • Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους

Τα Συνοδευτικά Μέτρα έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, την εξατομικευμένη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που επηρεάζουν τους ωφελούμενους, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία και στην ένταξή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες & περαιτέρω ενημέρωση για όλες τις Δράσεις:

Τηλέφωνο: 210 – 9996340 (αστική χρέωση),

Email: rg.is1675840793atsai1675840793dogn@1675840793ofni1675840793

Facebook: Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ. (να γίνει link το προφίλ της ΑΜΚΕ)