Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου στο Δήμο Κορυδαλλού για την Ενδυνάμωση και βελτίωση Δεξιοτήτων στην επαφή με την ψυχική ευπάθεια

H εταιρίαΔιάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ, μέλος της ένωσης εταιρειών «ΙΝΝΟΛΑΝΤ Ε.Π.Ε-BEE GROUP Α.Ε.-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΚΕ» και ο Δήμος Κορυδαλλού, διοργανώνουν εργαστήριο για τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα: «Ενδυνάμωση και βελτίωση Δεξιοτήτων στην επαφή με την ψυχική ευπάθεια: Ενσυναίσθηση και Ενεργητική Ακρόαση»,

στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη  Προηγμένων Μορφών Ολοκληρωμένης Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών και τη Βελτίωση των Ικανοτήτων των Επιστημονικών Στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)» του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Το θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 07/06/2023 και ώρα 12:00 π.μ., στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων  της  ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης, που θεωρούνται σημαντικές κατά την επαφή  των στελεχών πεδίου με τις ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες, καθώς και η  κατανόηση της έννοιας της ψυχικής υγείας αλλά και ποιος ο αντίκτυπος του στρες σε αυτή.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα  του Θεματικού Εργαστηρίου είναι:

  • Η εισαγωγή σε πολύ σημαντικές συναισθηματικές ικανότητες, θεμελιώδεις στην επικοινωνία και συνεργασία, ειδικά για το περιβάλλον υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.
  • Η εισαγωγή σε γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες που θα βοηθήσουν την αλληλεπίδρασή των στελεχών πεδίου  με τις ομάδες ωφελουμένων.
  • Η κατανόηση  βασικών πτυχών του ψυχολογικού τραύματος και της διαταραχής μετατραυματικού στρες από τα στελέχη.
  • Η εξοικείωση των στελεχών  με τα πρωτόκολλα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών.

Εισηγήτρια του Εργαστηρίου είναι η κ. Εύη Χρυσαφίδου, PhD, MSc, Ερευνήτρια και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα

Τηλέφωνο:  2109996340 Email: rg.is1720836706atsai1720836706dogn@1720836706ofni1720836706