ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Διοργάνωση Θεματικού Εργαστηρίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας για τη Διακυβέρνηση της Κοινωνικής Πολιτικής

Στο πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση της Ποιότητας και της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη  Προηγμένων Μορφών Ολοκληρωμένης Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών και τη Βελτίωση των Ικανοτήτων των Επιστημονικών Στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)» του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), η εταιρίαΔιάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εταιρείας ΑΜΚΕ, μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών «ΙΝΝΟΛΑΝΤ Ε.Π.Ε-BEE GROUP Α.Ε.-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΚΕ» και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, διοργανώνουν  εργαστήριο για τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με θέμα «Διακυβέρνηση της κοινωνικής πολιτικής».

Το θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17/05/2023 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση των μηχανισμών επικοινωνίας και διασύνδεσης των Εταίρων των μεικτών σχημάτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό επίπεδο.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα  Θεματικού Εργαστηρίου:

  • Ανάπτυξη κοινού εννοιολογικού πλαισίου αναφορικά με τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής προστασίας.
  • Εξοικείωση με τα μεικτά σχήματα συνεργασίας και τους μηχανισμούς διοίκησης μεταξύ φορέων διαφορετικού χαρακτήρα.
  • Ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεννόησης μεταξύ των υφιστάμενων δομών κοινωνικής προστασίας στο τοπικό επίπεδο.
  • Υποστήριξη διάχυσης και πολλαπλασιασμού καινοτόμων πρακτικών στη διασύνδεση, διαχείριση και διοίκηση δομών κοινωνικής προστασίας στο τοπικό επίπεδο.

Εισηγητής του Θεματικού Εργαστηρίου είναι ο κ. Χριστόφορος Σκαμνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα

Τηλέφωνο:  2109996340 Email: rg.is1701980476atsai1701980476dogn@1701980476ofni1701980476