Τίτλος: Διαδικτυακή ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης με τίτλο “Αναπτύσσοντας τη Θετική Σκέψη στη Ζωή μας” στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ στο Δήμο Τρίπολης.

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο:

Join our Cloud HD Video Meeting

Meeting ID: 859 1474 0492
Passcode: 947319