Διαδικτυακή Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Κορινθίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων”

Ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, ενηλίκους & παιδιά!

Ελάτε να συζητήσουμε το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

Ακολουθήστε το σύνδεσμο: Join our Cloud HD Video Meeting

Meeting ID: 834 0499 9983
Passcode: 242029