Διαδικτυακή Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Κορινθίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων”

Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/j/81949448333…

Meeting ID: 819 4944 8333

Passcode: 812531