Διαδικτυακή Ημερίδα Διατροφικών Συμβουλών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Κορινθίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων”

Join our Cloud HD Video Meeting

Meeting ID: 843 2669 3216
Passcode: 023280