Μουσική Παράσταση στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Μεσσηνίας