Μουσική Βραδιά με θέμα “Σύγχρονοι Έλληνες Συνθέτες” στο πλαίσιο του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 των Κοινωνικών Συμπράξεων Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας στο πλαίσιο των Πράξεων του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο την Περιφέρεια Πελοποννήσου”