Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής  στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων Συντονιστή – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας και τη «ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ», Φορέα υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, 200 ατομικές συνεδρίες  παιδιών & εφήβων.

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των ωφελουμένων οι Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής είχαν στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και αποκατάσταση των ωφελούμενων. Οι συνεδρίες υλοποιήθηκαν από έμπειρους ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες, στη Λάρισα και στους Δήμους – Εταίρους, που συνθέτουν την Κοινωνική Σύμπραξη Λάρισας.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής και συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων: 2410.680.216
  • Ιστοσελίδα Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa.gov.gr/el/
  • Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ:  210 – 9996340 (αστική χρέωση), rg.is1716516335atsai1716516335dogn@1716516335ofni1716516335
  • Ιστοσελίδα Διάστασης Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ: https://www.ngodiastasi.gr/
  • Facebook: Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ