Ομαδική Συμβουλευτική Παιδιών στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας»

Για την συμμετοχή σας στις δράσεις, μπορείτε:

 • να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τυρνάβου:
  2492350315
 • να επικοινωνείτε με την Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας: 210 999 6340 (αστική χρέωση)
 • να ακολουθήσετε την σελίδα της Διάστασης στο Facebook: Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ
 • να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα, https://www.ngodiastasi.gr

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών

Ομαδικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με τον Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ υλοποιεί Υπηρεσίες Συνοδευτικών Μέτρων στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε.

Ως Συνοδευτικά Μέτρα στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει την προσωπική ενδυνάμωση και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή!

Η Διάσταση: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ έχει αναλάβει και υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο με δράσεις υποστήριξης & ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων.

Οι Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών περιλαμβάνουν μια δέσμη ενεργειών:

 • Ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής
 • Ομαδικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής
 • Εργαστήρια
 • Αθλητικές Δραστηριότητες
 • Θεατρικές Παραστάσεις

οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας.

Έμπειρη ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών επιστημόνων στο πλαίσιο της δράσης προσφέρουν Ομαδικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής παρέχοντας υπηρεσίες:

 • Ενημέρωσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου &
  μαθησιακών δυσκολιών
 • Πρόληψης και διαχείρισης σχολικής αποτυχίας
 • Διαχείρισης άγχους
 • Σχεδιασμού και διοργάνωσης ομαδικών εργαστηρίων ανάπτυξης
  κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών & εφήβων