Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λαρισαίων Συντονιστή – Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης Λάρισας και τη «ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΜΚΕ», Φορέα υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, οι ομαδικές συνεδρίες  Παιδιών & Εφήβων.

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των ωφελουμένων οι  Ομαδικές Υπηρεσίες  Συμβουλευτικής, είχαν στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και την έκφραση των συναισθημάτων τους. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν από έμπειρους ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες.

Τα Συνοδευτικά Μέτρα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής και συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας Δήμου Λαρισαίων: 2410.680.216
  • Ιστοσελίδα Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa.gov.gr/el/
  • Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ:  210 – 9996340 (αστική χρέωση), rg.is1701982705atsai1701982705dogn@1701982705ofni1701982705
  • Ιστοσελίδα Διάστασης Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ: https://www.ngodiastasi.gr/
  • Facebook: Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ