«Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων (γυναικών, ΑμεΑ, φροντιστές ασθενών) του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη διετία 2022-2024», Τμήμα (Γ΄) «Ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών ασθενών με βαριά χρόνια νοσήματα (πολιτικές ενεργούς γήρανσης)»

Το Έργο «Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων (γυναικών, ΑμεΑ, φροντιστές ασθενών) του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη διετία 2022-2024», Τμήμα (Γ΄) «Ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών ασθενών με βαριά χρόνια νοσήματα (πολιτικές ενεργούς γήρανσης)», υλοποιείται από το Δήμο Αγίας Παρασκευής σε συνεργασία με τη Διάσταση ΑΜΚΕ και ως σκοπό έχει:

 • Να παρέχει πλεονεκτήματα στις οικογένειες που φροντίζουν ασθενείς με βαριά χρόνια νοσήματα, μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών, προκειμένου
 • να παρεμποδίσει την συσσώρευση των κοινωνικών μειονεκτημάτων ώστε οι ωφελούμενοι να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 1. Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
 2. Λειτουργία ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος που φροντίζουν τους πάσχοντες από βαριά και χρόνια νοσήματα
 3. Αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων – οικονομική ενίσχυση μέσα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
 4. Συμβουλευτική ζεύγους/οικογένειας με στόχο τα μέλη της οικογένειας να μιλήσουν για τη δυσκολία που βιώνουν, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους
 5. Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων μνήμης, νοητική εκπαίδευση  και άσκηση σε άτομα άνω των 65 και σε μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και κοινωνική δικτύωση ηλικιωμένων

Οι ωφελούμενοι του Έργου είναι:

 • Άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό,
 • Άτομα οικογενειακού περιβάλλοντος που φροντίζουν τους πάσχοντες από βαριά και χρόνια νοσήματα,
 • Άτομα άνω των 60 ετών

Ιδιαίτερα τα οφέλη που επιδιώκει να αποκομίσουν οι ωφελούμενοι του έργου, εστιάζονται σε:

 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους,
 • Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων,
 • Αποτελεσματική διαχείριση του άγχους
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης στην αλλαγή & ενίσχυση της ικανότητάς διαχείρισης των αλλαγών στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικογενειακής ζωής και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια
 • Σταθερή πρόσβαση και αξιοποίηση των διαθέσιμων υπηρεσιών για την οικονομική στήριξη των ωφελούμενων
 • Ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης και της αντιμετώπισης του κινδύνου απομόνωσης
 • Ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής

Το εξειδικευμένο προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από κοινωνιολόγους, κοινωνικούς  λειτουργούς – οικογενειακούς θεραπευτές , ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές κ.α.

Το Πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε στις 02/01/2023 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2023, δηλαδή εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την έναρξη του. Η υπηρεσία δεν θα λειτουργήσει από 1-7-2023 μέχρι και 30-9-2023.

Ο χώρος διεξαγωγής είναι το Α΄ & Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Αγίας Παρασκευής με υπεύθυνη υπηρεσία εποπτείας του Προγράμματος την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το Έργο μπορείτε να απευθύνεστε :

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Μεσογείων 415- 417, ΤΚ 15343

Υπεύθυνη: Αντωνία Γκίνη, Προϊσταμένη

Τηλ: 2132004594