Εργαστήρια Θεατρικού Παιχνιδιού στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Αργολίδας