Ημερίδα ψυχοκοινωνικής Στήριξης στο πλαίσιο του έργου Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 της Κοινωνικής Σύμπραξης Αρκαδίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο τον Δήμο Τρίπολης

Για να την παρακολουθήσετε, ακολουθήστε :point_right: αυτόν εδώ το σύνδεσμο

Meeting ID : 825 9704 0553
Passcode : 806245