Ημερίδα ψυχοκοινωνικής Στήριξης στο πλαίσιο του έργου Παροχή Υπηρεσιών Συνοδευτικών Μέτρων 2022-2023 της Κοινωνικής Σύμπραξης Αρκαδίας στο πλαίσιο της Πράξης του ΤΕΒΑ με Δικαιούχο τον Δήμο Τρίπολης

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε, το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να ακολουθήσετε
:point_right: αυτόν τον σύνδεσμο

Meeting ID : 816 0266 8031
Passcode : 164317